UPDATE zoldhokft_akciok SET aktiv = '1' WHERE akcio_kezdete NOT LIKE '0000-00-00' AND akcio_kezdete <= LEFT(now(),10) AND lejarat_date >= LEFT(now(),10)
Incorrect date value: '0000-00-00' for column 'akcio_kezdete' at row 1
Fájl: /home/kazanokr/kazanplaza.hu/include/beallitasok.php sor: 451